Wybory

Jesteśmy świadkami ewolucji wyzwań dla uczciwości wyborów w Polsce - w coraz mniejszym stopniu to dzień głosowania decyduje o wyniku wyborów. Jako Fundacja staramy się przyglądać większości aspektów związanych z organizacją procesu wyborczego - otoczeniu prawnemu, finansowaniu i przebiegowi kampanii, w tym w mediach społecznościowych, oraz dniu głosowania.