Prawo wyborcze i standardy międzynarodowe

W ramach każdej misji obserwacji wyborów przyglądamy się kontekstowi prawnemu w jakim wybory są przeprowadzane (więcej o tym znajdziecie w sekcji Obserwacja wyborów); jednak w niektórych naszych projektach skupiamy się przede wszystkim na polskim prawie wyborczym i tym czy spełnia ono standardy międzynarodowe.

 • Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

  Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

  Wraz z ekspertami z 27 państw Unii Europejskiej opracowaliśmy raport oceniający dostosowanie wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie raportu wypracowano rekomendacje dla rządów, samorządów lokalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które mogą stać się bazą dla wspólnych działań na rzecz poprawy dostępności procesu wyborczego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Czas realizacji: Październik-grudzień 2021
  Partnerzy:

  Election-Watch.eu (Austria); European Disability Forum

 • Projekt

  Integralność wyborów w Polsce

  W ramach projektu "Europejscy wyborcy - razem na rzecz integralności wyborów" przeprowadziliśmy badanie identyfikujące główne wyzwania stojące przed wyborami w Polsce, a następnie prowadzimy cykl debat i warsztatów mających na celu pobudzenie dyskusji na ww. tematy wśród obywateli, aktywistów, przedstawicieli mediów, administracji wyborczej oraz świata akademickiego. Projek zakończy się przygotowaniem zestawu materiałów edukacyjnych dla wyborców dot. takich kwestii jak finansowanie kampanii wyborczej, czy dostęp do wyborów dla osób z niepełnosprawnościami.

  Czas realizacji: marzec 2021-czerwiec 2023
  Donor:

  Komisja Europejska

  Partnerzy:

  Unhack Democracy (HU), International Elections Study Centre (LT), Expert Forum (RO), Swedish International Liberal Centre (SE). Memo 98 (SK)

 • Koronawirus a wybory w Europie 2020

  Koronawirus a wybory w Europie 2020

  Wraz z ekspertami z ponad 30 krajów (UE, Wielka Brytania i Bałkany) uczestniczyliśmy w opracowaniu raportu dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na wybory w Europie. Raport, poza wyborami, zwraca również uwagę na kwestie zmian w pracach krajowych parlamentów, czy też kwestie ograniczenia praw obywatelskich w związku z użyciem aplikacji do kwarantanny.

  Czas realizacji: marzec-maj 2020
  Partnerzy:

  Election-Watch.eu (Austria)