Finansowanie kampanii

Przyglądając się temu jak kampania wyborcza jest finansowana monitorujemy zarówno czy wszyscy kandydaci i komitety wyborcze mają równy dostęp do zasobów, czy wykorzystują powierzone im limity zgodnie z prawem oraz czy podmioty trzecie (np. spółki skarbu państwa) nie są nielegalnie wykorzystywane do prowadzenia kampanii na rzecz jednego z kandydatów/komitetów.

 • Projekt

  Monitoring nadużywania zasobów publicznych w kampanii wyborczej

  W ramach projektu przyglądamy się działalności instytucji publicznych, spółek skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i spółek im podległym, organizacjom pozarządowym wspieranym ze środków publicznych, a także monitorujemy wydarzenia (około-)kampanijne i publikacje lokalnych i samorządowych mediów.

  Wszystko po to, aby kompleksowo przeanalizować czy w kampanii wyborczej dochodzi do nadużywania zasobów publicznych i na podstawie tego monitoringu wypracować rekomendacje mające na celu zmniejszenie szans na występowanie takich nadużyć i zwiększenie przejrzystości finansowania kampanii i możliwości monitoringu przez organizacje społeczne i obywateli.

  Czas realizacji: lipiec 2023 - czerwiec 2024
  Donor:

  National Endowment for Democtacy

  Strona www: Raport wstępny
 • okładka metodologii

  Metodologia monitoringu nadużycia zasobów administracyjnych w wyborach w Polsce

  Celem projektu jest wypracowanie, wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi, metodologii monitorowania nadużywania środków publicznych w wyborach w Polsce. Metodologia ta będzie nie tylko podstawą do obserwacji tego aspektu podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych, ale również zostanie udostępniona innym organizacjom społecznym do wykorzystania w trakcie innego typu wyborów, w szczególności samorządowych, gdzie może istnieć większe zagrożenie wykorzystywania lokalnych zasobów publicznych w kampanii.

  Czas realizacji: kwiecień 2023 - luty 2024
  Donor:

  Fundusz Obywatelski

 • okladka raportu

  Reklama polityczna w mediach społecznościowych

  Projekt "Zwiększenie przejrzystości finansów i reklamy politycznej w regionie wyszehradzkim" ma na celu analizę wydatków na reklamę polityczną w mediach spolecznościowych oraz przygotowanie rekomendacji dot. wdrożenia nowych europejskich przepisów regulujących kwestie finansowania kampanii politycznych online.

  Komisja Europejska podjęła próbę zunifikowania regulacji dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej na platformach internetowych poprzez wydanie jednego rozporządzenia o przejrzystości i targetowaniu reklam politycznych rozprzestrzenianych online. Przedstawiona treść rozporządzenia jest nadal dyskutowana, a jednym z efektów naszego projektu jest analiza obecnych uregulowań w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawienie rekomendacji odnośnie rozwiązań, które powinny znaleźć się we wspomnianym rozporządzeniu.

  Raport zawiera omówienie sytuacji we wszystkich czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Poniżej załączamy również część dotyczącą sytuacji w Polsce wraz z podsumowaniem, w języku polskim.

  Czas realizacji: maj 2022-czerwiec 2023
  Donor:

  International Visegrad Fund

  Partnerzy:

  Transparency International - Słowacja, K-Monitor (HU), KohoVolit.eu (CZ)