Obserwacja wyborów

Społeczna obserwacja wyborów pozwala na obywatelską kontrolę nad procesem wyborczym. Rola obserwatora społecznego jest podobna do roli męża zaufania, z tą różnicą, że obserwatorzy społeczni nie są delegowani do komisji wyborczej przez partie polityczne czy komitety wyborcze, a przez zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jako Fundacja Odpowiedzialna Polityka wyznajemy zasadę, że obserwatorzy społeczni powinni rygorystycznie podchodzić do bezstronności. Chcesz zostac społecznym obserwatorem wyborów - przejdż nasz kurs! (link do obserwatorzywdzialaniu.pl)

 • okładka

  Obserwacja wyborów parlamentarnych 2023

  Celem projektu jest przeprowadzenie społecznej, bezpartyjnej obserwacji wyborów parlamentarnych, która nie tylko pomoże w sposób wiarygodny udokumentować ich przebieg w skali kraju, ale również pozwoli na wypracowanie niezależnych, opartych na dowodach rekomendacji usprawnienia funkcjonowania procesu wyborczego w Polsce.

  Mamy nadzieję, że nasze działania informacyjne i edukacyjne pośrednio przyczynią się też do zwiększenia wiedzy i zaufania Polek i Polaków do wyborów, m.in dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w ich monitorowanie.

  Czas realizacji: sierpień - grudzień 2023
  Donor:

  Fundusz Obywatelski

 • Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

  Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

  Wraz z ekspertami z 27 państw Unii Europejskiej opracowaliśmy raport oceniający dostosowanie wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie raportu wypracowano rekomendacje dla rządów, samorządów lokalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które mogą stać się bazą dla wspólnych działań na rzecz poprawy dostępności procesu wyborczego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Czas realizacji: Październik-grudzień 2021
  Partnerzy:

  Election-Watch.eu (Austria); European Disability Forum

 • Projekt

  Integralność wyborów w Polsce

  W ramach projektu "Europejscy wyborcy - razem na rzecz integralności wyborów" przeprowadziliśmy badanie identyfikujące główne wyzwania stojące przed wyborami w Polsce, a następnie prowadzimy cykl debat i warsztatów mających na celu pobudzenie dyskusji na ww. tematy wśród obywateli, aktywistów, przedstawicieli mediów, administracji wyborczej oraz świata akademickiego. Projek zakończy się przygotowaniem zestawu materiałów edukacyjnych dla wyborców dot. takich kwestii jak finansowanie kampanii wyborczej, czy dostęp do wyborów dla osób z niepełnosprawnościami.

  Czas realizacji: marzec 2021-czerwiec 2023
  Donor:

  Komisja Europejska

  Partnerzy:

  Unhack Democracy (HU), International Elections Study Centre (LT), Expert Forum (RO), Swedish International Liberal Centre (SE). Memo 98 (SK)

 • Wybory prezydenckie 2020

  Wybory prezydenckie 2020

  W misji obserwacyjnej na wybory prezydenckie 2020 uczestniczyło ponad 300 obserwatorów społecznych którzy prowadzili swoje obserwacje we wszystkich województwach w Polsce oraz w 15 miastach za granicą.

  Czas realizacji: kwiecień 2020-marzec 2021
  Donor:

  Fundusz Obywatelski

  Partnerzy:

  Fundacja ePaństwo (Polska)

 • Koronawirus a wybory w Europie 2020

  Koronawirus a wybory w Europie 2020

  Wraz z ekspertami z ponad 30 krajów (UE, Wielka Brytania i Bałkany) uczestniczyliśmy w opracowaniu raportu dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na wybory w Europie. Raport, poza wyborami, zwraca również uwagę na kwestie zmian w pracach krajowych parlamentów, czy też kwestie ograniczenia praw obywatelskich w związku z użyciem aplikacji do kwarantanny.

  Czas realizacji: marzec-maj 2020
  Partnerzy:

  Election-Watch.eu (Austria)

 • Pomocnik Obserwatorów

  Wsparcie merytoryczne społecznych obserwatorów wyborów

  Na wybory parlamentarne 2019 przygotowaliśmy dla obserwatorów społecznych kompleksowy zestaw materiałów szkoleniowych - poradnik oraz webinaria informacyjne (dostępne na naszym kanale na Youtubie). W okresie przedwyborczym prowadziliśmy również dedykowaną infolinię dla obserwatorów.

  Czas realizacji: wrzesień 2019-styczeń 2020
  Donor:

  Fundacja Batorego

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

  Międzynarodowa misja oceny wyborów do Parlamentu Europejskiego koordynowana przez austriacką organizację pozarządową Election-Watch.EU. Celem misji było porównanie prawodawstwa 28 państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie m.in. rejestracji wyborców, regulacji kampanii wyborczej oraz dostępu grup narażonych na dyskryminację do wyborów.

  Czas realizacji: kwiecień-lipiec 2019
  Partnerzy:

  Election-Watch.eu (Austria)

 • Wybory samorządowe 2018

  Wybory samorządowe 2018

  W ramach pierwszej edycji projektu "Obserwatorzy w Działaniu" zorganizowaliśmy misję obserwacji wyborów samorządowych na Mazowszu w której uczestniczyło 89 obserwatorów społecznych w tym 10 obserwaorów międzynarodowych z rosyjskiego ruchu Golos.

  Czas realizacji: sierpień 2018 - marzec 2019
  Donor:

  EU-Russia Civil Society Forum

  Partnerzy:

  Fundacja ePaństwo (Polska), Code 4 Romania (Rumunia), Gołos (Rosja)

Zostań obserwatorem

Chcesz zostać społecznym obserwatorem wyborów - przejdź nasz kurs! 

Wybory prezydenckie 2020

Zostań obserwatorem!
Zostań obserwatorem!
Aktualne informacje dla wyborców
Dowiedz się jak przebiegają wybory