Pytamy kandydatów na członków Państwowej Komisji Wyborczej

Sejmowe głosowanie nad kandydaturami do nowej PKW zostało zaplanowane na 21 grudnia 2023 r. Wraz z 20 organizacjami pozarządowymi z całej Polski, których misją jest budowanie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja zwróciła się również do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prośbą o przeniesienie głosowania nad kandydaturami do PKW i zorganizowanie w Sejmie wysłuchania obywatelskiego. Byłoby ono okazją do poznania przez obywateli poglądów kandydatów na kluczowe kwestie związane z jakością procesu wyborczego w Polsce, takich jak dostępność głosowania dla różnych grup wyborców czy równość głosu i szans wyborczych.

Ponadto, Fundacja Odpowiedzialna Polityka przesłała do klubów parlamentarnych i wskazanych przez nich kandydatów pytania, ponieważ otwartość i transparentność są najlepszą podstawą zaufania. W liście znalazły się pytania o dotychczasowe zaangażowanie polityczne kandydatów oraz ich powiązania ze Spółkami Skarbu Państwa czy administracją rządową i samorządową. Zawarto w nim też prośbę o ocenę obecnego funkcjonowania oraz zaproponowanie pomysłów na usprawnienie działań PKW i procesu organizacji wyborów.

ZOBACZ PYTANIA

Do tej pory odpowiedzi uzyskaliśmy od:

  • Ryszarda Balickiego (kandydat zgłoszony przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej)
  • Pawła Gierasa (kandydat zgłoszony przez Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga)
  • Macieja Klisia (kandydat zgłoszony przez Klub Parlamentarny PSL- Trzecia Droga)
  • Arkadiusza Pikulika (kandydat zgłoszony przez klub parlamentarny PiS, obecny członek PKW)

Odpowiedzi pozostałych kandydatów będziemy zamieszczać tutaj na bieżąco gdy już je otrzymamy.