Obserwacja wyborów prezydenckich 2020 - raport wstępny po II turze