Historia Fundacji

Celem Fundacji jest zwiększanie przejrzystości życia publicznego, wspieranie aktywności społecznej, rozwijanie świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli, oraz troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi działania mające na celu promocję idei społecznej obserwacji wyborów w Polsce oraz za granicą; ujednolicenie standardów społecznej obserwacji wyborów w Polsce, a także działania na rzecz poprawy jakości systemu wyborczego w Polsce. Fundacja organizuje również własne misje obserwacji wyborów – stacjonarne oraz online. W ten sposób wolontariusze przeszkoleni przez Fundację obserwowali wybory w Polsce (stacjonarnie) oraz w Rosji, Azerbejdżanie czy Armenii (online).

Członkowie Zarządu oraz eksperci współpracujący z Fundacją są doświadczonymi obserwatorami wyborów, którzy wielokrotnie uczestniczyli w misjach obserwacji wyborów z ramienia OBWE czy Unii Europejskiej zarówno w charakterze obserwatorów krótkoterminowych, długoterminowych, jak i członków core team.

Fundacja jest członkiem EU-Russia Civil Society Forum oraz Eastern Partnership Civil Society Forum, a także współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi ruchami obserwacji wyborów.

Fundacja podpisuje się i stosuje się do zaleceń zawartych w Deklaracji ogólnych zasad prowadzenia bezpartyjnej obserwacji wyborów i monitorowania ich przez organizacje obywatelskie.

Jesteśmy członkami

epdeEU-RUSSIA CIVIL SOCIETY FORUMEASTERN PARTNERSHIP Civil Society ForumENEMOGNDEM