For media

Fundacja Odpowiedzialna Polityka to wiodąca organizacja obserwatorska w Polsce, założona w 2016 roku. Celem Fundacji jest zwiększanie przejrzystości życia publicznego, wspieranie aktywności społecznej, rozwijanie świadomości społecznej i kultury prawnej obywateli, oraz troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja organizuje obserwacje wyborów w Polsce i za granicą, prowadzi również m.in. monitoring wydatków w kampaniach wyborczych oraz monitoruje media tradycyjne i społecznościowe w kontekście wyborów w Polsce.

Poniższa strona to hub informacyjny dla dziennikarzy i redakcji. Zawiera najważniejsze dokumenty, informacje prasowe, oświadczenia, logotypy Fundacji, a także kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę z mediami w Fundacji. 

NIE dla pośpiesznych i nieprzemyślanych zmian w Kodeksie wyborczym! Stanowisko organizacji społecznych

Q&A: Co zmieni się w organizacji wyborów? Stan na 13 marca 2023 r.

Wybory prezydenckie w Polsce 2020. Obserwacja społeczna.