Non-elections

EN Główną sferą zainteresowania Fundacji są wybory, jednak nawet najlepiej zorganizowany proces wyborczy nie będzie spełniał swojego zadania jeśli obywatele nie będą wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także nie będą poczuwali się do odpowiedzialności za demokrację.