Team

THE BOARD OF THE FOUNDATION

ZOSIA LUTKIEWICZ

ZOSIA LUTKIEWICZ

PREZESKA ZARZĄDU

en

Prezeska Zarządu Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie Edynburskim oraz europejskich studiów interdyscyplinarnych ze specjalnością wschodnią w Kolegium Europejskim w Natolinie. Ekspertka ds. wyborów oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczyła i koordynowała wiele misji obserwacyjnych w Polsce i za granicą – m.in. w Ukrainie, Gruzji czy Kirgistanie. Działa na rzecz wsparcia aktywności obywatelskiej na obszarze post-radzieckim – wcześniej jako koordynatorka ds. Białorusi w Fundacji Batorego, czy koordynatorka współpracy rozwojowej w Delegacji Unii Europejskiej w Uzbekistanie, a obecnie jako konsultantka w Europejskim Funduszu na rzecz Demokracji.

Tweetuje pod: @zlutek

	KAROL BIJOŚ

KAROL BIJOŚ

WICEPREZES ZARZĄDU

en

Prezes Zarządu Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Inicjator i główny koordynator projektu Obserwatorzy w działaniu. Obserwator wyborów zajmujący się analizą społeczno-ekonomiczną obszaru poradzieckiego. Edukator i autor programów szkoleń w zakresie społecznego i międzynarodowego monitoringu wyborczego. Inicjator i koordynator programu Young Election Observers organizowanego przez Forum Młodych Dyplomatów. Były koordynator grupy roboczej w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja. Obserwator długo i krótkoterminowy na misjach ODIHR OBWE oraz współorganizator wizyt studyjnych European Platform for Democratic Elections (EPDE). Absolwent Studium Europy Wschodniej UW.

Tweetuje pod: @KBijos

ANNA FRYDRYCH-DEPKA

ANNA FRYDRYCH-DEPKA

CZŁONKINI ZARZĄDU

en

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo wyborcze, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związana z Centrum Studiów Wyborczych tegoż wydziału, autorka kilkudziesięciu artykułów o tematyce wyborczej, redaktorka serii wykładów im. Prof. dr Wacława Komarnickiego. Z Fundacją związana od 2019go roku, najpierw w charakterze ekspertki ds. prawnych, a od 2022 roku jako członkini Zarządu Fundacji.

Tweetuje pod: @depka_ania

Team

MATEUSZ BAJEK, KOORDYNATOR WIDEOOBSERWACJI I PROJEKTÓW ROSYJSKICH

MATEUSZ BAJEK

KOORDYNATOR WIDEOOBSERWACJI I PROJEKTÓW ROSYJSKICH

en

Przez ponad 10 lat uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych misjach obserwacji wyborów w Europie i Azji, w tym w ramach ODIHR/OBWE. Specjalizuje się w analizie wyborczych fałszerstw i nieprawidłowości oraz ich wpływie na wynik wyborów, a także problematyki wideoobserwacji wyborów. Jest autorem m.in. analizy  “Jak oszukuje się białoruskich wyborców. Raport polskiego obserwatora”, w której pokazał przykłady stosowania fałszerstw wyborczych w czasie białoruskich wyborów prezydenckich w 2015 r. Jest również głównym autorem przygotowanej przez Fundację metodologii wideoobserwacji (w języku angielskim i rosyjskim), w której kompleksowo omówiliśmy etapy organizacji misji obserwacji dnia głosowania dzięki transmisji z kamer wideo zamontowanych w lokalu wyborczym. W 2018 r. kierował obserwacją rosyjskich wyborów prezydenckich w ramach projektu „Obserwatorzy w Działaniu”, w czasie której obserwatorzy odkryli kradzież ponad 43000 głosów, a także ponad 860 innych przestępstw wyborczych w czterech regionach Rosji.

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz międzywydziałowych studiów wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Latem i jesienią fanatyk grzybobrania, a zimą i wiosną fanatyk podróży w odrobine cieplejsze od Polski miejsca.

Tweetuje pod: @mat_baj

MARTYNA HOFFMAN

MARTYNA HOFFMAN

EKSPERTKA OD POWSZECHNOŚCI WYBORÓW

en

Socjolog, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych „Academia Rerum Socialium” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Kierownik projektu „Na skraju demokracji? Praktyka realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby w sytuacji bezdomności”, prowadzonego w ramach grantu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki. Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z powszechnością wyborów. Zawodowo realizuje się w branży badawczej, współpracując przy projektach o charakterze społecznym i rynkowym.

HELENA KRAJEWSKA

HELENA KRAJEWSKA

KOORDYNATORKA DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI

en

Absolwentka Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach którego studiowała stosunki międzynarodowe oraz kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Odbyła staże m.in. w Parlamencie Środkowoamerykańskim i Komisji Europejskiej, pracowała dla Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. W latach 2017-2020 koordynatorka biura prasowego Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Obecnie rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Interesuje się obserwacją wyborów, prawami człowieka i street-artem.

Tweetuje pod: @_hkrajewska

ROBERT LECH, KOORDYNATOR OBSERWACJI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

ROBERT LECH

KOORDYNATOR OBSERWACJI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

en

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskich oraz magister studiów biznesowych na SIMI w Kopenhadze. Pracował dla wielu międzynarodowych organizacji (w tym dla Banku Światowego) jako doradca finansowy i menadżer projektów. W latach 1996-2001 współpracował jako election supervisor z misjami OBWE w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie, a w 2002 roku rozpoczął pracę na misjach obserwacji wyborów organizowanych przez OBWE/ODHIR oraz Unię Europejską. Uczestniczył w prawie 30 misjach w Europie, Azji i Afryce. Obecnie szkoli obserwatorów wyborczych w Polsce w ramach treningów Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a także prowadzi działalność doradczą i zarządczą dla MŚP w Polsce i za granicą.

SYLWESTER ORACZ

SYLWESTER ORACZ

EKSPERT OD CYBERBEZPIECZEŃSTWA

en

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, teleinformatyk, analityk bezpieczeństwa informacji. Związany z kilkoma międzynarodowymi przedsiębiorstwami, gdzie zebrał doświadczenie w ochronie danych i bezpieczeństwie systemów informatycznych. Społecznik. Współpracował z Fundacją Manus, w której zajmował się między innymi aktywizacją środowiska studenckiego. Od 2018 r. zaangażowany w obserwację wyborów w Polsce z ramienia FOP i innych organizacji. W Fundacji koordynuje projekty związane z różnymi aspektami finansowania polityki, w tym kampanii wyborczych.

EWA PINTERA

EWA PINTERA

KOORDYNATORKA DS. FINANSÓW

en

Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studiów Współpracy Rozwojowej, Uniwersytetu w Pavii (Włochy). Koordynowała projekty wsparcia demokracji w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej oraz pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie. Była obserwatorką wyborów parlamentarnych w ramach misji ODIHR/OBWE Gruzji. W Fundacji Solidarności Międzynarodowej pracowała w zespole obserwacji wyborów, współorganizując szkolenia dla obserwatorów i wyjazdy obserwatorów na misje.

FOUNDERS

JAN NIEDOŚPIAŁ

JAN NIEDOŚPIAŁ

en

Politolog i watchdog prawa do informacji, walczy o otwartą administrację. Jego celem jest stworzenie warunków, by każdy mógł sprawować kontrolę obywatelską. I dostarczyć przykładów jak to robić. Nie bardzo techniczny, eksperymentuje z wdrażaniem nowych technologi do klasycznych działań watchdogowych. Jeden z fundatorów Fundacji Stańczyka i Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Członek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

ADAM SAWICKI

ADAM SAWICKI

en

Wieloletni pracownik organizacji pozarządowych i niezależny ekspert w tematyce finansowania polityki, monitorowania kampanii wyborczych i zapobiegania korupcji. Był koordynatorem, analitykiem i trenerem w krajowych i międzynarodowych projektach związanych z wyborami, zajmując się m.in. monitoringiem kampanii wyborczych i analizami regulacji prawnych. Pracował również jako analityk w trakcie wyborczych misji obserwacyjnych OBWE/ODIHR. Współzałożyciel Fundacji Odpowiedzialna Polityka.