Integralność wyborów w Polsce

Projekt
Czas realizacji
marzec 2021-czerwiec 2023
Donor

Komisja Europejska

Partnerzy

Unhack Democracy (HU), International Elections Study Centre (LT), Expert Forum (RO), Swedish International Liberal Centre (SE). Memo 98 (SK)

W ramach projektu "Europejscy wyborcy - razem na rzecz integralności wyborów" przeprowadziliśmy badanie identyfikujące główne wyzwania stojące przed wyborami w Polsce, a następnie prowadzimy cykl debat i warsztatów mających na celu pobudzenie dyskusji na ww. tematy wśród obywateli, aktywistów, przedstawicieli mediów, administracji wyborczej oraz świata akademickiego. Projek zakończy się przygotowaniem zestawu materiałów edukacyjnych dla wyborców dot. takich kwestii jak finansowanie kampanii wyborczej, czy dostęp do wyborów dla osób z niepełnosprawnościami.