Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami
Czas realizacji
Październik-grudzień 2021
Partnerzy

Election-Watch.eu (Austria); European Disability Forum

Wraz z ekspertami z 27 państw Unii Europejskiej opracowaliśmy raport oceniający dostosowanie wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie raportu wypracowano rekomendacje dla rządów, samorządów lokalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które mogą stać się bazą dla wspólnych działań na rzecz poprawy dostępności procesu wyborczego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.