Obserwacja wyborów parlamentarnych 2023

Projekt
Strona projektu
Czas realizacji
sierpień - grudzień 2023
Donor

Fundusz Obywatelski

Celem projektu jest przeprowadzenie społecznej, bezpartyjnej obserwacji wyborów parlamentarnych, która nie tylko pomoże w sposób wiarygodny udokumentować ich przebieg w skali kraju, ale również pozwoli na wypracowanie niezależnych, opartych na dowodach rekomendacji usprawnienia funkcjonowania procesu wyborczego w Polsce.

Mamy nadzieję, że nasze działania informacyjne i edukacyjne pośrednio przyczynią się też do zwiększenia wiedzy i zaufania Polek i Polaków do wyborów, m.in dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w ich monitorowanie.