Reklama polityczna w mediach społecznościowych

okladka raportu
Czas realizacji
maj 2022-czerwiec 2023
Donor

International Visegrad Fund

Partnerzy

Transparency International - Słowacja, K-Monitor (HU), KohoVolit.eu (CZ)

Projekt "Zwiększenie przejrzystości finansów i reklamy politycznej w regionie wyszehradzkim" ma na celu analizę wydatków na reklamę polityczną w mediach spolecznościowych oraz przygotowanie rekomendacji dot. wdrożenia nowych europejskich przepisów regulujących kwestie finansowania kampanii politycznych online.

Komisja Europejska podjęła próbę zunifikowania regulacji dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej na platformach internetowych poprzez wydanie jednego rozporządzenia o przejrzystości i targetowaniu reklam politycznych rozprzestrzenianych online. Przedstawiona treść rozporządzenia jest nadal dyskutowana, a jednym z efektów naszego projektu jest analiza obecnych uregulowań w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawienie rekomendacji odnośnie rozwiązań, które powinny znaleźć się we wspomnianym rozporządzeniu.

Raport zawiera omówienie sytuacji we wszystkich czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Poniżej załączamy również część dotyczącą sytuacji w Polsce wraz z podsumowaniem, w języku polskim.