Metodologia monitoringu nadużycia zasobów administracyjnych w wyborach w Polsce

okładka metodologii
Czas realizacji
kwiecień 2023 - luty 2024
Donor

Fundusz Obywatelski

Celem projektu jest wypracowanie, wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi, metodologii monitorowania nadużywania środków publicznych w wyborach w Polsce. Metodologia ta będzie nie tylko podstawą do obserwacji tego aspektu podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych, ale również zostanie udostępniona innym organizacjom społecznym do wykorzystania w trakcie innego typu wyborów, w szczególności samorządowych, gdzie może istnieć większe zagrożenie wykorzystywania lokalnych zasobów publicznych w kampanii.