Publikujemy wstępny raport z obserwacji wyborów!

Prezentujemy nasz wstępny komunikat po obserwacji dnia głosowania w wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym! Zawarliśmy w nim opis i wstępne wyniki obserwacji, którą przeprowadzili nasi obserwatorzy w całej Polsce i za granicą, jak i rekomendacje na przyszłość.

PRZECZYTAJ RAPORT

Rekomendujemy zmiany w obszarach takich jak:

  • poprawa i ujednolicenie systemu szkolenia członków komisji wyborczych,
  • wprowadzenie mechanizmów zapewniających przestrzeganie zasady tajności głosowania,
  • ujednolicenie praw obserwatorów społecznych,
  • dokonanie korekty liczby mandatów w okręgach wyborczych zgodnie z wnioskiem Państwowej Komisji Wyborczej zaadresowanym do Marszałek Sejmu 21 października 2022 r.,
  • zmniejszenie górnego limitu liczby mieszkańców przypadających na obwód głosowania z 4000 do co najwyżej 3000,
  • wypracowanie mechanizmów dążących do uniemożliwienia wprowadzania zmian legislacyjnych w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed wyborami.

Na podstawie sprawozdań obserwatorów powstanie również raport końcowy, który zostanie przekazany Państwowej Komisji Wyborczej po zakończeniu procesu wyborczego.  

Społeczną obserwację wyborów parlamentarnych wsparł Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.