Komunikat Fundacji Odpowiedzialna Polityka w sprawie zmian w prawie wyborczym