Komunikat Fundacji Odpowiedzialna Polityka w sprawie wyboró zarządzonych na 10 maja