Wnioski z obserwacji wyborów parlamentarnych 2023!

Przedstawiamy raport końcowy z misji obserwacji wyborów parlamentarnych w 2023 roku. W raporcie opisujemy przebieg najważniejszych aspektów procesu wyborczego, w tym:

  • otoczenia prawnego i wpływu zmian przeprowadzonych w prawie wyborczym na początku 2023 roku;
  • kampanii wyborczej, w szczególności nadużywania zasobów publicznych oraz reklamy politycznej w mediach społecznościowych;
  • dnia głosowania i przygotowań do niego.

Jako że celem prowadzenia społecznej obserwacji wyborów jest m.in. wypracowanie rekomendacji dążących do podniesienia jakości procesu wyborczego i regulacji prawnych, w raporcie prezentujemy kilkanaście tematycznych rekomendacji, o których wprowadzenie będziemy zabiegać w najbliższych miesiącach.

Poniżej przedstawiamy priorytetowe, naszym zdaniem, rekomendacje:

  1. Należy dołożyć wszelkich starań, by nie wprowadzać zmian legislacyjnych obejmujących prawo wyborcze w okresie krótszym niż wymagane przez Trybunał Konstytucyjny 6 miesięcy przed zarządzeniem wyborów.
  2. Wprowadzenie automatycznej (bez udziału parlamentu) korekty podziału mandatów pomiędzy okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu i przyznanie Państwowej Komisji Wyborczej uprawnienia do obwieszczania każdorazowo przed wyborami parlamentarnymi liczby mandatów przypadających poszczególnym okręgom wyborczym.
  3. Zniesienie 24-godzinnego limitu na przekazanie wyników głosowania przez komisje obwodowe za granicą.
  4. Zmniejszenie górnego limitu liczby mieszkańców przypadających na stały obwód głosowania w kraju z 4000 do co najwyżej 3000.
  5. Wypracowanie wspólnie z partiami politycznymi i organizacjami pozarządowymi standardu elektronicznego zaświadczenia dla męża zaufania i obserwatora społecznego.
  6. Faktyczne objęcie obowiązkowym szkoleniem wszystkich członków komisji wyborczej niezależnie od pełnionej w niej funkcji.
  7. Zmiana zasad składania sprawozdania finansowego komitetu wyborczego uwzględniająca digitalizację zarówno sprawozdania, jak i załączonych do niego dokumentów.

PRZECZYTAJ RAPORT