Apelujemy do nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej!

Z okazji powołania przez Prezydenta nowych członków PKW wskazanych przez Sejm, wystosowaliśmy apel do nowych członków aby w swojej pracy kierowali się wartościami takimi jak bezstronność i uczciwość. 

Jako organizacja społeczna, troszcząca się o transparentność i uczciwość procesu wyborczego, wykazując się współodpowiedzialnością za budowanie zaufania do wyborów i zauważając niedoskonałości regulacji prawnych w zakresie gwarancji niezależności członków organów wyborczych - w tym PKW - przygotowaliśmy autorską propozycję Kodeksu postępowania członka Państwowej Komisji Wyborczej. Kodeks ten odzwierciedla międzynarodowe standardy pracy członków komisji wyborczych, wypracowane m.in. przez International IDEA czy OSCE/ODIHR, oraz uwzględnia podstawowe zasady przejrzystego, równego i demokratycznego procesu wyborczego.

Wierzymy, że działanie w oparciu o bezstronność, uczciwość, przejrzystość i współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami angażującymi się w organizację wyborów przyczyni się do poprawy jakości procesu wyborczego i zwiększenia społecznego zaufania do niego. 

PRZECZYTAJ KODEKS