Co trzeba zrobić aby reklama polityczna była bardziej przejrzysta?

Fundacja Odpowiedzialna Polityka, wspólnie z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej, opublikowała Raport dotyczący prowadzenia kampanii wyborczej na platformach internetowych

Wzrost znaczenia platform internetowych jako miejsc prowadzenia kampanii wyborczej spowodował konieczność doprecyzowania przepisów regulujących sposób finansowania reklamy politycznej przy jednoczesnym zapewnieniu jej przejrzystości oraz równych warunków dla wszystkich uczestników procesu wyborczego.

Komisja Europejska podjęła próbę zunifikowania regulacji dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej na platformach internetowych poprzez wydanie jednego rozporządzenia o przejrzystości i targetowaniu reklam politycznych rozprzestrzenianych online. Przedstawiona treść rozporządzenia jest nadal dyskutowana, a jednym z efektów naszego projektu jest analiza obecnych uregulowań w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawienie rekomendacji odnośnie rozwiązań, które powinny znaleźć się we wspomnianym rozporządzeniu.

Raport zawiera omówienie sytuacji we wszystkich czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Poniżej załączamy również część dotyczącą sytuacji w Polsce wraz z podsumowaniem, w języku polskim.

 

----------------------------------

Projekt "Przejrzystość finansowania reklamy politycznej w krajach wyszehradzkich" jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.