en Gotowi na wybory! (2023)

Gotowi na wybory! (2023)
Czas realizacji
wrzesień 2022-kwiecień 2024
Donor

Islandia, Liechtenstein i Norwegia z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny’

Dzięki projektowi Gotowi na wybory! przygotujemy materiały edukacyjne i szkoleniowe dla społecznych obserwatorów wyborów, mężów zaufania oraz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zorganizujemy również cykl spotkań informacyjnych kierowanych do wyborców, informujących ich jak mogą aktywnie zaangażować się w wybory.