Monitoring nadużywania zasobów publicznych w kampanii wyborczej

Projekt
Strona projektu
Czas realizacji
lipiec 2023 - czerwiec 2024
Donor

National Endowment for Democtacy

W ramach projektu przyglądamy się działalności instytucji publicznych, spółek skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i spółek im podległym, organizacjom pozarządowym wspieranym ze środków publicznych, a także monitorujemy wydarzenia (około-)kampanijne i publikacje lokalnych i samorządowych mediów.

Wszystko po to, aby kompleksowo przeanalizować czy w kampanii wyborczej dochodzi do nadużywania zasobów publicznych i na podstawie tego monitoringu wypracować rekomendacje mające na celu zmniejszenie szans na występowanie takich nadużyć i zwiększenie przejrzystości finansowania kampanii i możliwości monitoringu przez organizacje społeczne i obywateli.