Analiza mediów społecznościowych w kampanii wyborczej

Fundacja Odpowiedzialna Polityka przystąpiła do nowego projektu ukierunkowanego na monitoring kampanii wyborczej prowadzonej w mediach społecznościowych w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Polsce, 13 października 2019 roku. Projekt realizowany jest przez Democracy Reporting International (DRI) [https://democracy-reporting.org] i MEMO98 [www.memo98.sk] i wspierany ze środków Civitates [https://civitates-eu.org] w pięciu wybranych krajach Unii Europejskiej: Polsce, Rumunii, Austrii, Chorwacji i Słowacji.

Celem projektu jest wypracowanie i rozwój metod obserwacji wyborów w mediach społecznościowych, stworzenie zestawu narzędzi (toolkit) służących do takiej obserwacji oraz wpieranie lokalnych organizacji społecznych w ich wykorzystaniu dla obserwacji nadchodzących wyborów w wybranych krajach. Projekt opiera się na metodologii wypracowanej wstępnie przez DRI i MEMO98 w trakcie obserwacji wyborów do parlamentu europejskiego w 2019 roku w ramach Election Assesment Mission (EAM) prowadzonej przez Election-Watch.eu.

Opracowywany zestaw narzędzi zawierać w sobie będzie elementy pozwalające na efektywną obserwację mediów społecznościowych w trakcie procesu wyborczego oraz pozwalających na prowadzenie skutecznego działania zmierzającego do poprawy regulacji prawnych i organizacyjnych użycia mediów społecznościowych w kolejnych wyborach (w czasie kampanii wyborczej, w czasie dnia głosowania, w czasie ogłaszania wyników, itp.) i poprawy przejrzystości ich zastosowania.

Projekt realizowany w Polsce obejmować będzie obserwację wybranych elementów mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, inne) w trakcie kampanii wyborczej oraz w dniu głosowania w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube