Wolność dla Romana Udota

Fundacja Odpowiedzialna Polityka wyraża oburzenie wczorajszym (13 czerwca br.) przedłużeniem aresztu Romana Udota, członka zarządu rosyjskiego Ruchu Gołos i przyjaciela Fundacji Odpowiedzialna Polityka, i domaga się jego natychmiastowego uwolnienia. Wyrażamy oburzenie również wcześniejszym faktem zatrzymania i aresztu Romana Udota, mającym miejsce 20 maja br. Uważamy, że wszczęte wobec Romana Udota postępowanie karne, związane z odebraniem przez niego w marcu 2018 r. na moskiewskim lotnisku Szermemietiewo smartfonu od osoby podającej się za dziennikarkę, następnie oddanego policji, za bezpodstawne. To właśnie wypowiedziane ze złości słowa do śledzących go osób, które same siebie nazywały dziennikarzami kanału telewizyjnego NTV, stały się podstawą dla wszczęcia postępowania karnego wobec Romana Udota, zgodnie z art. 119 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (groźba zabójstwa lub przyczynienia poważnego uszczerbku na zdrowiu). Roman Udot odrzuca swoją winę.

Tak zwani dziennikarze kanału telewizyjnego NTV od dłuższego czasu naruszali prywatność Romana Udota i prześladowali go. Prześladowani i poddawani presji byli również krewni Romana Udota: jego rodzice, a także nieletni syn. Rodzice Romana Udota m.in. otrzymywali nocne połączenia telefoniczne z groźbami, tymczasem nieletnie dziecko Romana Udota było śledzone przez osoby podające się za dziennikarzy, którzy wywierając na niego presję psychologiczną starali się wyciągnąć od niego potrzebne im stwierdzenia, bądź reakcje.

Standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowią, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem ostatecznym. Dodatkowo rosyjski kodeks karny stanowi, że aresztowanie zgodnie z art. 119 nie powinno mieć miejsca, chyba że istnieje istotny dowód na to, że podejrzany może nie przyjść na przesłuchanie, bądź ukrywać się przed dochodzeniem. Zachowanie Romana Udota, który wracając zza granicy w pierwszej kolejności udał się do oddziału policji i oddał się do ich dyspozycji, pokazują wyraźnie, że nie planował on ukrywać się przed dochodzeniem. Poważne wątpliwości budzą również podstawy prawne przedłużenia aresztu Romana Udota: powody przedłużenia aresztu powinny być różne od powodów, w związku z którymi dana osoba była aresztowana, tymczasem nie zostały one zaprezentowane w czasie wczorajszej rozprawy sądowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube