ZMIANY W KODEKSIE WYBORCZYM

Dziś smutny dzień dla demokracji – wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego. Likwiduje w praktyce niezależność organów wyborczych od polityków i zmniejsza przejrzystość finansowania kampanii wyborczej. Najważniejsze zmiany w tym zakresie:

1. Szef Krajowego Biura Wyborczego

Szef KBW wybierany spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, bądź bezpośrednio przez niego. Do tej pory to Państwowa Komisja Wyborcza decydowało o wyborze szefa tego organu pomocniczego.

2. Komisarze Wyborczy

Stu Komisarzy Wyborczych (przedstawicieli PKW w terenie) wybieranych spośród kandydatów wskazanych przez ww. ministra, bądź bezpośrednio przez niego. Do tej musieli to być sędziowie, teraz wystarczy “wykształcenie wyższe prawnicze”. Warto wiedzieć, że to właśnie komisarze przyjmują lub odrzucają sprawozdania finansowe lokalnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych.

3. Korpus Urzędników Wyborczych

Nowość – Korpus Urzędników Wyborczych – w każdej gminie będą działać urzędnicy wyborczy (czyli minimum 2.500 (!) osób w skali kraju) powoływani przez szefa KBW (nowelizacja zaznacza, że może to zrobić tylko nowy szef KBW – patrz. pkt 1),

Zmiany wymienione w pkt 1 – 3 zostaną dokonane w ciągu 30 (ad.1), 60 (ad.2) i 90 (ad.3) dni licząc od 31 stycznia 2018 r. czyli dnia wejścia w życie nowelizacji.

4. Szeroki katalog darowizn niepieniężnych

Dodano możliwość korzystania przez komitety wyborcze nieodpłatnie z „przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych” udostępnianych przez osoby fizyczne. Może więc to być pełne wyposażenie biurowe, komputer, samochód, ciężarówka, helikopter, samolot – lista może być tak długa jak bogata jest wasza wyobraźnia. Do tej pory jedynymi dozwolonymi darowiznami niepieniężnymi była pomoc przy roznoszeniu ulotek, plakatowaniu i pracach biurowych. A darowizny niepieniężne na potrzeby kampanii wyborczej są najtrudniejsze do weryfikacji i szacowania wartości.

5. “Wieczne”plakaty wyborcze

Zniknął w przypadku nieruchomości prywatnych obowiązek usunięcia po kampanii wyborczej plakatów i urządzeń ogłoszeniowych. Jest to furtka do całorocznego wywieszania plakatów wyborczych, obchodząc w ten sposób zarówno limity czasowe i finansowe dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej.

Lista zmian jest dłuższa. Więcej informacji znajdziecie w informacji PKW a przede wszystkim w ujednoliconym po zmianach tekście Kodeksu wyborczego.

Źródła:

1. Ujednolicony przez PKW tekst Kodeksu wyborczego – wg stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2018 r.
[PDF 1,1 MB]

2. Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego, PKW, 31.01.2018 [link]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube