OBSERWATORZY W DZIAŁANIU

Zaangażowanie obserwatorów – wymagania

Każdy może być społecznym obserwatorem wyborów zgodnie z nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi w Polsce! Zapraszamy więc do udziału w Projekcie każdego pełnoletniego obywatela polskiego!

Każdy Obserwator będzie miał możliwość uczestniczenia w pierwszej polskiej obserwacji wyborów w naszym kraju oraz zapoznania się w przebiegiem wyborów w Rosji, co pozwoli nabyć doświadczenia w ocenie jakości procesu wyborczego oraz przejścia szkolenia przygotowującego do profesjonalnej obserwacji wyborów wraz z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi raportowania.

Opinia i raporty każdego obserwatora będą miały znaczenie przy formułowaniu wniosków końcowego raportu o przebiegu wyborów lokalnych w Polsce na terenie województwa mazowieckiego, a ich obecność w wielu lokalach wyborczych ma szanse przyczynić się do podniesienia jakości procesu wyborczego jak również świadomości obywateli o wadze wyborów i ich wpływie na sam proces.

Od obserwatorów Projekt wymaga zaangażowania w szkolenia, które odbędą się w miesiącach wrzesień – październik w Warszawie oraz w formie webinarów. Przewidziane są trzy szkolenia jednodniowe ogółem, ale nie każdy obserwator będzie musiał uczestniczyć we wszystkich.

Głównym zadaniem obserwatora będzie poświęcenie swojego czasu w dniu wyborów na obserwację procesu głosowania oraz liczenia głosów. Ten ostatni etap może się przeciągnąć na dzień po dniu wyborów (np. jeśli wybory będą w niedzielę, to liczenie głosów może zostać ukończone dopiero w poniedziałek).

Udział w Projekcie jest bezpłatny, natomiast wymaga poświęcenia swojego czasu, zarówno na udział w szkoleniach jak, przede wszystkim, w długim dniu obserwacji samych wyborów.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube