OBSERWATORZY W DZIAŁANIU

Status oraz prawa i obowiązki obserwatorów wyborów

Status obserwatora społecznego regulowany jest przez Kodeks Wyborczy, a w szczególności ustawę z dnia 11 stycznia 2018 roku (Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, art. 103c). Obserwator reprezentuje organizację społeczną uczestniczącą w obserwacji wyborów i powinien posiadać odpowiedni dokument to potwierdzający.

Podstawowym obowiązkiem obserwatorów jest bezwzględne przestrzeganie prawa, działanie zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej i Kodeksem Postępowania Obserwatora oraz z zasadami ustalonymi w obrębie danej misji/akcji obserwacji wyborów.

Przede wszystkim obserwator ma prawo obserwować przebieg procesu wyborczego odbywającego się w poszczególnych komisjach wyborczych, ale nie może ingerować ani w pracę komisji wyborczej ani w sam proces, np. poprzez wpływanie na wyborców, mężów zaufania, itp.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube