OBSERWATORZY W DZIAŁANIU

Kto organizuje obserwację wyborów?

Projekt realizowany jest przez kilka współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Liderem Projektu jest Fundacja Odpowiedzialna Polityka, a w skład Projektu wchodzą jeszcze Fundacja ePaństwo oraz Code for Romania.

Wszystkie te organizacje, a przede wszystkim osoby będące Koordynatorami Projektu, mają wieloletnie doświadczenie w obszarze obserwacji procesów wyborczych, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie – prowadzą szkolenia w zakresie obserwacji wyborów, uczestniczą z międzynarodowych misjach obserwacyjnych OBWE/ODIHR i EU w ramach Core Team’u organizują obserwację wyborów w Polsce oraz w krajach dawnego bloku wschodniego.

Projekt realizowany jest przy finansowym wsparciu EU-Russia Civil Society Forum (CSF), organizacji zrzeszającej różne organizacje pozarządowe z krajów Unii Europejskiej i Rosji, mającej na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i wzmocnienie zasad demokracji, rządów prawa i przestrzegania praw człowieka. CSF finansowane jest z funduszy Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich UE.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube