OBSERWATORZY W DZIAŁANIU

Dlaczego obserwacja wyborów?

Wybory są jednym z podstawowych elementów systemu demokratycznego w Polsce oraz fundamentem legitymizacji władzy parlamentarnej i samorządowej. Wiara w wyniki wyborów oraz prawidłowy przebieg procesu jest bardzo ważnym elementem budowy społecznego zaufania do obowiązującego systemu prawnego i administracyjnego.

Możliwość przedstawienia niezależnej opinii o przebiegu wyborów przyczyni się do wzrostu wiedzy obywateli o ich prawach i obowiązkach wyborczych oraz ich zaangażowania w proces wyborczy. Pozwoli także na sprawdzenie i niezależną ocenę istniejącego systemu wyborczego, umożliwiając również zaproponowanie rozwiązań mających na celu poprawę jego funkcjonowania w duchu przejrzystości i sprawiedliwości.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube