OBSERWATORZY W DZIAŁANIU

Cel i spodziewane efekty obserwacji

Główną ideą Projektu jest obserwacja wyborów lokalnych w Polsce w 2018 roku organizowana w oparciu o wspomniane zmiany legislacyjne, oparta na dwóch filarach:

(i) doświadczeniu z obszaru obserwacji wyborów posiadanego przez inicjatorów i liderów Projektu,

(ii) doświadczeniu obserwatorów zaangażowanych w Projekcie i nabytych w trakcie realizacji Projektu, a szczególnie w jego części obejmującej obserwację przebiegu wyborów prezydenckich w Rosji roku 2018.

Celem Projektu jest przedstawienie niezależnej i obiektywnej opinii o przebiegu wyborów lokalnych na terenie województwa Mazowieckiego, w oparciu o obserwacje przez grupę ok. 100 obserwatorów procesu głosowania i liczenia oddanych głosów.

Efektem obserwacji powinna być ocena funkcjonowania obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wyborów oraz funkcjonowania administracji wyborczej wraz z propozycją ewentualnych zmian prowadzących do usprawnienia i większej przejrzystości procesu wyborczego w zakresie głosowania i liczenia głosów.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube