Monitoring mediów społecznościowych w trakcie kampanii wyborczej

 

Fundacja Odpowiedzialna Polityka dołączyła do nowego projektu monitoringu kampanii wyborczej prowadzonej w mediach społecznościowych w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce. Projekt realizowany jest w pięciu krajach Unii Europejskiej (Polsce, Rumunii, Austrii, Chorwacji i Słowacji) przez Democracy Reporting International (DRI) i MEMO98 oraz wspierany ze środków Civitates.

Celem projektu było wypracowanie i rozwój metod obserwacji wyborów w mediach społecznościowych, stworzenie zestawu narzędzi (toolkit) służących do tego typu obserwacji oraz wspieranie lokalnych organizacji społecznych w wykorzystaniu ww. narzędzi do obserwacji nadchodzących wyborów w wybranych krajach. Projekt opiera się na metodologii wypracowanej wstępnie przez DRI i MEMO98 w trakcie obserwacji wyborów do Parlamentu Europejskiego wiosną 2019 roku w ramach Election Assessment Mission (EAM) prowadzonej przez Election-Watch.eu.

Opracowywany zestaw narzędzi zawierać będzie elementy pozwalające na efektywną obserwację mediów społecznościowych w trakcie procesu wyborczego oraz zmierzające do poprawy regulacji prawnych i organizacyjnych dot. używania mediów społecznościowych w następnych wyborach (w czasie kampanii wyborczej, w dzień głosowania, w trakcie ogłaszania wyników itp.) oraz poprawy przejrzystości stosowania tychże regulacji.

Projekt realizowany w Polsce obejmować będzie obserwację wybranych elementów mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, inne) w trakcie kampanii wyborczej oraz w dniu głosowania w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

 

Raport z przeprowadzonego przez nas monitoringu znajdziecie tutaj.

 

 

Projekt, wspierany ze środków Civitates, realizowany był w pięciu krajach Unii Europejskiej (Polsce, Rumunii, Austrii, Chorwacji i Słowacji) przez Democracy Reporting International (DRI) i MEMO98.

 

 

 

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube