Czym jest protest wyborczy?

Protest wyborczy to pisemna skarga na przestępstwo przeciwko wyborom lub skarga na nieprawidłowości związane z głosowaniem. Skargę do sądu może wnieść każdy wyborca, którego nazwisko widniało w spisie wyborców w dniu głosowania. Protest wyborczy w wyborach prezydenckich składa się do Sądu Najwyższego w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku wyborów.

W przypadku wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza nie ogłosiła wyniku wyborów.Ponadto, w dniu 11 maja, Sąd Najwyższy (SN) wydał komunikat w którym podkreślił, że:

  • SN rozpatruje protesty przeciwko wyborowi prezydenta dopiero po podaniu wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW,
  • oraz, że uchwała PKW z dnia 10 maja, „nie jest tożsama z uchwałą, na podstawie której następuje podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą”.

Takie stanowisko SN oraz fakt iż z powodu nieodbycia się głosowania Prezydent nie został wybrany, poddaje w wątpliwość możliwość składania protestów wyborczych przeciwko wyborowi Prezydenta RP.

Mimo tego, polecamy Wam nasze materiały dotyczące tego czym są protesty wyborcze oraz jak je składać. Poniżej znajdziecie checklistę, wzór protestu, oraz informację o tym czym są dowody w proteście wyborczym.

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube