Kurs e-learningowy dla społecznych obserwatorów wyborów, to pierwszy taki kurs w Polsce, którego celem jest rzetelne przeszkolenie grupy aktywnych obywateli, którzy chcąc uczestniczyć w życiu społecznym państwa angażują się w społeczną obserwację wyborów.

Kurs dla społecznych obserwatorów wyborów będzie składał się z 3 modułów: 2 modułów podstawowych dot.:
  1. Roli obserwatora społecznego w procesie wyborczym,
  2. Jak obserwować poszczególne etapy dnia głosowania (otwarcie, głosowanie, zamknięcie i liczenie);

oraz modułu dodatkowego w którym z jednej strony pokażemy jak raportować wyniki obserwacji za pomocą aplikacji mobilnej “Monitoruj Wybory”, z drugiej jak reagować na zaobserwowane nieprawidłowości np. składając protest wyborczy.

Na kurs składają się prezentacje, nagrania audiowizualne, opracowania i przydatne wskazówki dla obserwatorów społecznych. Kurs oparty jest o Kodeks Wyborczy i inne akty prawne określające przebieg wyborów oraz o doświadczenie obserwatorów wyborów zdobyte na misjach w Polsce i za granicą (w tym o autentyczne przykłady z obserwacji wyborów).

Kurs powstaje przy współpracy z Fundacją ePaństwo oraz przy merytorycznym wsparciu Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Planowana data publikacji kursu to druga połowa kwietnia 2020, tak aby obserwatorzy mieli czas zapoznać się z treścią kursu przed majowymi wyborami prezydenckimi w Polsce. Kurs w połączeniu z aplikacją “Monitoruj Wybory” stanowi pakiet narzędzi dla obserwatorów społecznych umożliwiający im rzetelne, zgodne z międzynarodowymi standardami obserwowanie wyborów w Polsce.

Kurs powstaje dzięki wsparciu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja (EU-Russia Civil Society Forum).

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube