Akcja obserwacji wyborów „Obserwatorzy w Działaniu” przeprowadziła obserwację społeczną przebiegu tych wyborów na terenie województwa mazowieckiego. Obserwacją objęliśmy wszystkie 37 powiatów województwa, cztery miasta na prawie powiatu oraz m.st. Warszawę. Przeprowadziliśmy 49 obserwacji procesu otwarcia lokali wyborczych, 338 obserwacji procesu głosowania oraz 37 obserwacji procesu zamknięcia lokali i liczenia głosów wraz ze sporządzeniem protokołów wyników.

W ramach projektu “Obserwatorzy w Działaniu” przygotowaliśmy metodologię wideoobserwacji w której kompleksowo omawiamy wszystkie etapy organizacji misji obserwacji dnia głosowania dzięki transmisji z kamer wideo zamontowanych w lokalu wyborczym – od przygotowania technicznego do sposobu prezentacji rezultatów obserwacji. Metodologia jest dostępna w językach angielskim i rosyjskim.

W ramach projektu “Obserwatorzy w Działaniu” przygotowaliśmy metodologię wideoobserwacji w której kompleksowo omawiamy wszystkie etapy organizacji misji obserwacji dnia głosowania dzięki transmisji z kamer wideo zamontowanych w lokalu wyborczym – od przygotowania technicznego do sposobu prezentacji rezultatów obserwacji. Metodologia jest dostępna w językach angielskim i rosyjskim.