MISJE OBSERWACJI WYBORÓW – RAPORTY

Wybory Prezydenckie 2020

Misja społecznej obserwacji wyborów koordynowana przez Fundację Odpowiedzialna Polityka opublikowała raport końcowy z obserwacji wyborów prezydenckich 2020. W raporcie prezentujemy podsumowanie naszych obserwacji oraz rekomendacje dot. poprawy procesu wyborczego w kontekście przyszłych wyborów.

Raport z monitoringu mediów społecznościowych podczas kampanii prezydenckiej 2020

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport końcowy z monitoringu mediów społecznościowych w trakcie kampanii wyborczych przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku.

Monitoring prowadziliśmy na Facebooku pomiędzy 26 marca do 12 lipca 2020. Ocenie jakościowej podlegały posty opublikowane w okresie od 26 marca do 10 maja i od 10 czerwca do 12 lipca. Obserwowaliśmy profile wszystkich kandydatów na Prezydenta, 20 profili tzw. mediów głównego nurtu (z różnych stron politycznego spektrum), a także 20 profili, które zostały zidentyfikowane jako potencjalne źródła treści o charakterze dezinformacyjnym.

Pomocnik Obserwatora Społecznego

Pomocnik Obserwatora Społecznego składa się z następujących rozdziałów:

  1. Jak zorganizować misję obserwacji wyborów + Kodeks Postępowania Obserwatora Społecznego
  2. Wyborcze ABC – na czym polegają wybory, kto jest kim w lokalu wyborczym, proces otwarcia lokalu wyborczego oraz głosowania
  3. Jak stwierdzić ważność głosu/karty do głosowania – jak powinien wyglądać proces zamknięcia lokalu wyborczego oraz liczenia głosów?
  4. Przykładowe Formularze Obserwacji Wyborów – na co obserwator powinien zwracać uwagę?
  5. Jak przygotować się do dnia głosowania? Najczęściej zadawane pytania.

Na końcu Pomocnika znajdziecie pusty wzór Formularza Obserwacyjnego oraz wzór Raportu Podsumowującego Misję Obserwacyjną.

Koronawirus a wybory w Unii Europejskiej – raport

Uczestniczyliśmy w przygotowaniach raportu dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na wybory w Europie. Raport, koordynowany przez austriacką organizację pozarządową Election-Watch.EU, zwraca uwagę w szczególności na kwestię wyborów, ale również zmian w pracach krajowych parlamentów, czy też kwestie ograniczenia praw obywatelskich w związku z użyciem aplikacji do kwarantanny.

Raport z Monitoringu Mediów Społecznościowych w trakcie kampanii parlamentarnej 2019

Prezentujemy Wam raport z monitoringu mediów społecznościowych w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

Projekt, wspierany ze środków Civitates, realizowany był w pięciu krajach Unii Europejskiej (Polsce, Rumunii, Austrii, Chorwacji i Słowacji) przez Democracy Reporting International (DRI) i MEMO98.

Międzynarodowa Misja Oceny Wyborów do Parlamentu Europejskiego

Fundacja Odpowiedzialna Polityka uczestniczyła w międzynarodowej misji oceny wyborów do Parlamentu Europejskiego (Election Assessment Mission) koordynowanej przez austriacką organizację pozarządową Election-Watch.EU (Wahlbeobachtung.org). Celem misji było porównanie prawodawstwa 28 państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie m.in. tworzenia i odnawiania rejestrów i spisów wyborców, regulacji kampanii wyborczej w mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz dostępu grup narażonych na dyskryminację do wyborów.

Akcja obserwacji wyborów „Obserwatorzy w Działaniu” przeprowadziła obserwację społeczną przebiegu tych wyborów na terenie województwa mazowieckiego. Obserwacją objęliśmy wszystkie 37 powiatów województwa, cztery miasta na prawie powiatu oraz m.st. Warszawę. Przeprowadziliśmy 49 obserwacji procesu otwarcia lokali wyborczych, 338 obserwacji procesu głosowania oraz 37 obserwacji procesu zamknięcia lokali i liczenia głosów wraz ze sporządzeniem protokołów wyników.

W ramach projektu “Obserwatorzy w Działaniu” przygotowaliśmy metodologię wideoobserwacji w której kompleksowo omawiamy wszystkie etapy organizacji misji obserwacji dnia głosowania dzięki transmisji z kamer wideo zamontowanych w lokalu wyborczym – od przygotowania technicznego do sposobu prezentacji rezultatów obserwacji. Metodologia jest dostępna w językach angielskim i rosyjskim.

W ramach projektu “Obserwatorzy w Działaniu” przygotowaliśmy metodologię wideoobserwacji w której kompleksowo omawiamy wszystkie etapy organizacji misji obserwacji dnia głosowania dzięki transmisji z kamer wideo zamontowanych w lokalu wyborczym – od przygotowania technicznego do sposobu prezentacji rezultatów obserwacji. Metodologia jest dostępna w językach angielskim i rosyjskim.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube