NOWY PROJEKT – monitoring finansowania kampanii online!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy właśnie nowy projekt: “Zwiększenie przejrzystości finansów i reklamy politycznej w regionie wyszehradzkim”.  Partnerzy projektu będą monitorować dobre i złe praktyki dot. reklamy politycznej w mediach społecznościowych w krajach V4 oraz wdrażanie odpowiednich przepisów UE. Wyniki monitoringu będą regularnie udostępniane decydentom, mediom, aktywistom i szerszej opinii publicznej, w tym raport podsumowujący, w celu promowania lepszych regulacji i większej przejrzystości internetowych kampanii politycznych w całym regionie.

W projekcie poza Fundacją uczestniczą:

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund). Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube