Raport z monitoringu mediów społecznościowych w trakcie kampanii prezydenckiej – czerwiec-lipiec 2020

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce wstępny raport z monitoringu kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi 28 czerwca.

Monitoring prowadziliśmy na Facebooku pomiędzy 11 maja i 12 lipca, a ocenie jakościowej podlegały posty opublikowane w okresie od 10 czerwca (ostatecznym terminem rejestracji kandydatów) do 12 lipca. Obserwowaliśmy profile wszystkich 11 kandydatów na Prezydenta, 17 profili tzw. mediów głównego nurtu (z różnych stron politycznego spektrum), a także 18 profili, które zostały zidentyfikowane jako potencjalne źródła treści o charakterze dezinformacyjnym.*

Poniżej prezentujemy nasze wstępne obserwacje i konkluzje:

  • Kampanię przed tzw. “drugimi” wyborami, zarządzonymi na 28 czerwca, podobnie jak kampanię przed wyborami 10 maja charakteryzował wysoki poziom aktywności kandydatów na Facebooku.
  • Pandemia SARS-CoV-2 nie była już dominującym tematem w kampanii wyborczej i została w znacznym stopniu zastąpiona kwestiami wyborczymi lub innymi narracjami.
  • Rafał Trzaskowski znacznie (trzykrotnie) zwiększył liczbę obserwujących w trakcie tej kampanii wyborczej, podczas gdy pozostali kandydaci głównego nurtu, z wyjątkiem Krzysztofa Bosaka, ledwie utrzymali osiągnięty wcześniej poziom obserwujących. Pomimo znacznego bo aż ośmiokrotnego zwiększenia liczby postów (w porównaniu do kampanii przed wyborami 10 maja), Andrzejowi Dudzie nie udało się znacznie zwiększyć swojej liczby obserwujących.
  • Ogólny ton kampanii prowadzonej przez kandydatów na Facebooku był neutralny lub pozytywny, a temat “dyskredytacji przeciwników politycznych” nie odegrał znacznej roli w tej kampanii. Temat ten był szerzej prezentowany w postach tzw. skrajnych profili (6% analizowanych postów), niż w postach opublikowanych przez media głównego nurtu czy kandydatów (ok. 2%).
  • Pomimo wysokiego poziomu aktywności tzw. skrajnych profili podczas kampanii, nie skupiały one swej uwagi na tematyce wyborczej. Udział postów opisanych jako nienależące do żadnej predefiniowanej kategorii był wysoki od początku kampanii i tylko wzrósł w miarę zbliżania się dnia głosowania, co może świadczyć o braku zainteresowania tego rodzaju profili kwestią wyborów.
  • Ciągły wzrost liczby osób obserwujących profil Rafała Trzaskowskiego oraz znacznie mniejszy przyrost liczby nowych obserwujących stronę Andrzeja Dudy sprawia, że wracamy do pytania jaki wpływ na wynik wyborczy miały nierówne warunki dla starych i nowych kandydatów oraz skrócony czas na prowadzenie kampanii.

 

Więcej informacji o wynikach naszej analizy znajdziecie TU (raport w języku angielskim). We wrześniu opublikujemy pełny raport omawiający pełne wyniki monitoringu oraz porównujący obie kampanie wyborcze.

Monitoring jest realizowany w ramach projektu “Wzmacnianie Dyplomacji Publicznej w Europie Środkowej” (“Strengthening Public Diplomacy in Central Europe”) realizowanego przez słowacką organizację pozarządową GLOBSEC i finansowanego ze środków National Endowment for Democracy.

 

*ostatecznie do analizy jakościowej wybrane zostały konta 11 kandydatów na prezydenta, 14 mediów głównego nurtu oraz 13 kont zidentyfikowanych jako potencjalne źródła treści o charakterze dezinformacyjnym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube