OSCE/ODIHR komentuje sposób prowadzenia monitoringu wyborów parlamentarnych w Polsce przez niektórych obserwatorów społecznych

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR) opublikowało raport końcowy z obserwacji wyborów parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 19 października 2019 r.

W rozdziale poświęconym obserwatorom zagranicznym oraz społecznym, Biuro zwraca uwagę, że działania niektórych organizacji społecznych, szkolących obserwatorów, były postrzegane jako działania na rzecz poszczególnych partii lub kandydatów. Przytoczony został nawet przykład organizacji z Siedlec, która deklarowała wysłanie obserwatorów dla konkretnego kandydata do Senatu. Biuro zauważa dalej, że chociaż nie istnieje formalny zakaz prowadzenia tego rodzaju obserwacji, to jednak powoduje ona zatarcie granicy pomiędzy [neutralnymi z założenia] obserwatorami społecznymi a działalnością obserwatorów partyjnych lub obserwatorów działających w imieniu określonego kandydata.

Wydaje nam się istotne zwrócenie na ten element uwagi wszystkim organizacjom społecznym, które zajmują się szkoleniami obserwatorów i samą obserwacją wyborów. I chociaż nie ma nic niewłaściwego w szkoleniu członków komisji wyborczych lub mężów zaufania, to jednak należy pamiętać, że sama obserwacja społeczna powinna być bezstronna i prowadzona w sposób jak najbardziej obiektywny. Złamanie tej reguły może mieć negatywne skutki dla odbioru społecznej obserwacji wyborów przez społeczeństwo i braku poważania takiej obserwacji wśród administracji wyborczej oraz instytucji legislacyjnych. Osłabia to zatem pozycję samych organizacji czy instytucji społecznego obserwatora wyborów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube