O rekomendacjach odchodzącej Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza potwierdza zasadność rekomendacji przedstawionych przez Obserwatorów w Działaniu po obserwacji wyborów samorządowych w Polsce w 2018 roku

 

W poniedziałek 10 lutego br. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła „Informację o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje ich zmiany”, w oparciu o przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. oraz wyborów parlamentarnych w październiku 2019 r..

Komisja zwróciła uwagę na wiele aspektów uregulowań prawnych, które powinny zostać zmodyfikowane, a wśród nich na dwa punkty, które potwierdzają wyniki społecznej obserwacji wyborów, przeprowadzonej w ramach naszego projektu Obserwatorzy w Działaniu (OwD), podczas wyborów samorządowych w Polsce w październiku 2018 r..

Pierwsze z zaleceń dotyczy potrzeby wprowadzenia Centralnego Rejestru Wyborców. Postulat ten stanowił jedną z powyborczych rekomendacji naszej Fundacji. Podnosiliśmy wówczas, że wprowadzenie centralnego rejestru może wyeliminować pomyłki, które przyczyniły się do błędów na listach wyborczych oraz zapobiec możliwości głosowania więcej niż raz.

Drugim z postulatów PKW jest rozszerzenie wprowadzonego w ub. roku przepisu, uzależniającego liczbę członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) od liczby mieszkańców na komisje w odrębnych obwodach głosowania, jak np. szpitale, domy pomocy czy więzienia oraz terytorialne komisje wyborcze. W ramach naszego projektu Obserwatorzy w Działaniu postulowaliśmy wprowadzenie takiej zależności w jednej ze swoich rekomendacji po wyborach samorządowych w 2018 r.. Postulat ten został częściowo wprowadzony w życie zmianami Kodeksu wyborczego z 2019 r. (USTAWA z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, Dz. U. 2019 poz.273), ale jedynie w odniesieniu do obwodowych komisji wyborczych. Warty podkreślenia wydaje się fakt, że PKW postuluje rozszerzenie tego przepisu, tak aby obejmował on jak najszerszą grupę komisji.

Niewątpliwie jest to sukces naszej Fundacji i społecznych obserwatorów wyborów. Przy tej okazji należy jednak zwrócić uwagę na propozycję mniej pozytywną, przedstawioną przez PKW w punkcie 22 Informacji – o skróceniu okresu przechowywania przez archiwa państwowe dokumentów z wyborów oraz o zniesieniu obowiązku przekazywania do archiwum dokumentów z wyborów przeprowadzonych w obwodach głosowania za granicą. Uważamy, że obydwie proponowane zmiany przyczynią się raczej do zmniejszenia przejrzystości procesu wyborczego oraz znacząco utrudnią badania nad efektywnością istniejących rozwiązań prawnych czy organizacyjnych, regulujących proces wyborczy.

 

LINK

 

Autorem komentarza jest Robert Lech, ekspert Fundacji Odpowiedzialna Polityka

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube