Krajowe Biuro Wyborcze o kwestii logo Koalicji Obywatelskiej na kartach do Senatu

Zaniepokojeni spływającymi do nas zawiadomieniami o dużej liczbie kart do głosowania w których znak X postawiony był w kwadracie z logo KW Koalicja Obywatelska znajdującym się z prawej strony nazwiska kandydata zamiast postawienia go w kwadracie z lewej strony nazwiska kandydata, zadaliśmy Krajowemu Biuru Wyborczemu 15 października następujące pytania:

  1. Jak wygląda procedura ustalania i zatwierdzania logotypu (oraz jego obramowania) danego komitetu wyborczego na karcie do głosowania?
  2. Czy karty przechodzą weryfikację wizualną?
  3. Czy w wyborach do Senatu RP, we wszystkich okręgach wyborczych logotyp  komitetu KO był umieszczony w kwadracie? Jak wyglądały logotypy PSL oraz SLD oraz PIS? Czy również były umieszczone w kwadracie? Jaki był powód umieszczenia logotypu komitetu KO w kwadracie?

17 października dostaliśmy następującą odpowiedź od KBW (fragmenty):

  1. Doręczone przez komitety wyborcze symbole graficzne w formie elektronicznej były wgrywane do systemu informatycznego, a następnie, na podstawie tego pliku, odwzorowywane na kartach do głosowania w niezmienionej formie.
    Należy zatem podkreślić, że Państwowa Komisja Wyborcza i okręgowe komisje wyborcze nie dokonywały żadnych zmian w symbolach graficznych przekazywanych przez komitety wyborcze. Oznacza to, że decyzja w zakresie dołączenia symbolu graficznego oraz o jego wzorze graficznym (wyglądzie) była wyłącznie decyzją komitetu wyborczego.
    W związku z powyższym również decyzja o wyglądzie symbolu graficznego m. in. Koalicyjnego Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, w tym, że zawierał on obramowanie, była wynikiem wyłącznie ustaleń wewnętrznych tego Komitetu. Państwowa Komisja Wyborcza nie ingerowała w żaden sposób w wygląd tego symbolu graficznego.
  2. Sposób sprawdzania przez okręgowe komisje wyborcze kart do głosowania określa uchwała nr 209/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. Uchwała ta nie przewiduje natomiast sprawdzania kart pod względem wyglądu symbolu graficznego, gdyż jak wskazano w pkt 1 był on wgrywany do systemu z nośnika elektronicznego doręczonego przez komitet wyborczy.
  3. Symbole graficzne innych komitetów wyborczych dostępne są w uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu danego komitetu na stronie internetowej Komisji.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź w całości:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na e-mail, wyjaśniam, co następuje.
1. Zgodnie z art. 204 § 3 pkt 4, § 5 pkt 5 oraz § 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, komitet może dołączyć fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Państwowa Komisja Wyborcza określiła, że symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi spełniać następujące wymagania: rozmiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106×106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB. W takiej też formie był drukowany na karcie do głosowania.
Doręczone przez komitety wyborcze symbole graficzne w formie elektronicznej były wgrywane do systemu informatycznego, a następnie, na podstawie tego pliku, odwzorowywane na kartach do głosowania w niezmienionej formie.

Należy zatem podkreślić, że Państwowa Komisja Wyborcza i okręgowe komisje wyborcze nie dokonywały żadnych zmian w symbolach graficznych przekazywanych przez komitety wyborcze. Oznacza to, że decyzja w zakresie dołączenia symbolu graficznego oraz o jego wzorze graficznym (wyglądzie) była wyłącznie decyzją komitetu wyborczego.
W związku z powyższym również decyzja o wyglądzie symbolu graficznego m. in. Koalicyjnego Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, w tym, że zawierał on obramowanie, była wynikiem wyłącznie ustaleń wewnętrznych tego Komitetu. Państwowa Komisja Wyborcza nie ingerowała w żaden sposób w wygląd tego symbolu graficznego.
Należy przy tym podkreślić, że dołączony przez wymieniony Komitet symbol graficzny został wydrukowany we wskazanych wyżej rozmiarach na potwierdzeniu złożenia zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w celu wspólnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (12 sierpnia 2019 r) oraz na uchwale nr 94/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI w celu wspólnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Odbiór tych dokumentów potwierdził pełnomocnik wyborczy omawianego Komitetu, nie zgłaszając żadnych uwag.
2. Sposób sprawdzania przez okręgowe komisje wyborcze kart do głosowania określa uchwała nr 209/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. Uchwała ta nie przewiduje natomiast sprawdzania kart pod względem wyglądu symbolu graficznego, gdyż jak wskazano w pkt 1 był on wgrywany do systemu z nośnika elektronicznego doręczonego przez komitet wyborczy.
3. Symbole graficzne innych komitetów wyborczych dostępne są w uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu danego komitetu na stronie internetowej Komisji.
Przykładowo:
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Jednocześnie informuję, że sposób głosowania w wyborach, w tym, iż wyborca głosuje poprzez postawienie na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów funkcjonuje od wielu lat we wszystkich wyborach w Polsce. Informacja o sposobie głosowania była także rozpowszechniana przez Państwową Komisję Wyborczą (m. in. na stronie internetowej oraz w spotach informacyjnych, wywiadach i na konferencjach prasowych) oraz w mediach. Informacja o sposobie głosowania dostępna była w każdym lokalu wyborczym oraz na każdej karcie do głosowania.
Zaznaczam przy tym, że pojawiające się w mediach informacje, że wyborcy stawiali znak „x” na kartach do głosowania na symbolu graficznym Komitetu, a nie w kratce z lewej strony są tym bardziej niezrozumiałe, że łączna liczba głosów nieważnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wyniosła w tym roku jedynie 207 747, tj.  1,11% ogólnej liczby głosów, w tym z powodu niepostawienia znaku „x” w  kratce obok nazwiska kandydata – zaledwie 79 194 głosów. Dla porównania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2015 r., w których na kartach do głosowania nie były umieszczane symbole graficzne, łączna liczba głosów nieważnych wyniosła 394 664, co stanowiło 2,53% ogólnej liczby głosów, w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list – 106 944.
Podkreślić także należy, że żadna z obwodowych komisji wyborczych, które ustalały wyniki głosowania, nie sygnalizowała Państwowej Komisji Wyborczej kwestii pomyłek wyborców w związku z wyglądem symbolu graficznego KOALICYJNEGO KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
Dlatego też twierdzenie, że na tysiącach kart do głosowania wyborcy stawiali znak „x” na symbol graficzny KOALICYJNEGO KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI jest nieprawdziwe.

Z poważaniem
Grzegorz Gąsior
Ekspert

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube