4.

4.

1 października koordynatorzy projektu Obserwatorzy w Działaniu, Karol Bijoś i Robert Lech, spotkali się z organizatorami akcji Obserwujemy Wybory, koordynowanej przez Fundację Batorego. Udało nam się ustalić wspólne punkty formularzy, które pomogą w ocenie organizacji obserwujących wybory, po zakończonych misjach.

By | 2018-10-02T17:23:45+00:00 October 2nd, 2018|Z pamiętnika Obserwatora|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.