2.

2.

25 września koordynator projektu Obserwatorzy w Działaniu, Karol Bijoś, przedstawił naszą inicjatywę grupie robocznej EU-Russia Civil Society Forum podczas spotkania w Berlinie. Pomysł cieszył się serdecznym zainteresowaniem obecnych przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Europy i Rosji.

By | 2018-10-02T17:20:39+00:00 October 2nd, 2018|Z pamiętnika Obserwatora|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.